Bjørne sønderrive de 42 drenge, som har spottet profeten Elisa

Elisa, Drengene og de to børne

Inspirationen til dette gruopvækkende skilderi, fandt jeg i Anden Kongebog, kapitel 2, vers 23-25, som beretter om profeten Elisas meritter

Derfra drog han op til Betel. Mens han var på vej op, kom nogle små drenge ud fra byen. De gjorde nar af ham og sagde: »Kom herop, skaldepande, kom herop, skaldepande!« Han vendte sig om, så på dem og forbandede dem i Herrens navn, og ud af skoven kom to bjørne og rev toogfyrre af drengene ihjel. Derfra gik han til Karmels bjerg, hvorfra han vendte tilbage til Samaria.
Retur til syslerne  Retur til forsiden